DNV GL certifieringen säkrar att PI Behavioral Assessment lever upp till standarderna