PI Employee Experience Survey

Medarbetarundersökning med konkreta handlingsplaner

Vanligtvis pekar en medarbetarundersökning ut vad som inte upplevs bra, men ger inte chefer och HR konkreta förslag på hur de ska gå tillväga för att åtgärda problemen.

PI Employee Experience Survey är ett vetenskapligt validerat verktyg som mäter engagemanget i er organisation och ger HR, chefer och team skräddarsydda handlingsplaner så att de tillsammans kan vidta de åtgärder som behövs.

Hur fungerar PI Employee Experience Survey?

PI Employee Experience Survey är en anonym medarbetarundersökning med 50 frågor som identifierar era styrkor och de utvecklingsmöjligheter som ni behöver jobba med för att påverka medarbetarnas engagemang.

Resultatet redovisas i fyra viktiga områden:

  • Vad medarbetarna tycker om sin roll
  • Vad de tycker om sin närmaste chef
  • Vad de tycker om de personer de arbetar med
  • Vad de tycker om organisationskulturen

Personliga handlingsplaner för chefer och deras team, med tydlig information om styrkor och utvecklingsområden, ger er de verktyg ni behöver för att agera.

Vad mäter PI Employee Experience Survey?

PI Employee Experience Survey mäter hur engagerade era medarbetare är och ger er svaret på varför.

Förstå inom vilka områden engagemanget är högt och vad ni ska fortsätta göra för att behålla dessa höga nivåer.

Förstå var engagemanget är lågt och varför.

Påverkas engagemanget negativt på grund av:

  • slitningar i teamen
  • ledarskapet
  • oklara roller och ansvarsfördelningar
  • organisationskulturen

Styrkor och utvecklingsmöjligheter redovisas och konkreta handlingsplaner skapas automatiskt för att stötta HR och chefer att agera på resultatet tillsammans med sina team.

Uppnå bättre produktivitet med större engagemang

Enligt Forbes är engagerade team  21% mer produktiva än team med lågt engagemang. PI Employee Experience Survey hjälper ledare och medarbetare att identifiera och lösa problem med hjälp av detaljerade handlingsplaner.

Föreställ dig vad du kunde åstadkomma med en mer engagerad och produktiv organisation.

Video: Vad är PI?

Lär dig mer om hur du kan integrera PI i ditt dagliga arbete

Vill du veta mer om PI Employee Experience Survey?