PI Kravprofil

Hitta rätt profil både för rollen och för ditt företag

Överväg vad som krävs för att vara framgångsrik i rollen innan du anställer. Vilka beteenden och vilken kognitiv förmåga krävs i rollen ni söker? De flesta rekryterare vet inte det!

PI Kravprofil hjälper era rekryterare att definiera vilka beteenden som krävs och vilken kognitiv förmåga som behövs i en specifik roll i er organisation.

Vad är PI Kravprofil?

I PI-systemet har du obegränsad användning av PI Kravprofiler. Kravprofilen hjälper dig att analysera varje roll samtidigt som du identifierar de underliggande drivkrafterna och den kognitiva förmågan som krävs för att vara framgångsrik i just den rollen. Kravprofilen kan skapas av en person eller genom att samarbeta med fler intressenter (HR, rekryterare, närmsta chef, medarbetare, etc).

kravprofil

Vilket värde ger PI Kravprofil?

Med PI-lösningen kan du enkelt jämföra och matcha kandidaternas drivkrafter, behov, beteenden och kognitiv förmåga med dina kravprofiler. En algoritm rangordnar dina kandidater med hjälp av en fit-gap-analys och genererar en pipeline för dina toppkandidater för en vald roll.

kravprofil

Hur fungerar en PI Kravprofil?

När samtliga intressenter har slutfört PI Job Assessment genererar PI-Systemet en kravprofil med riktmärken kring drivkrafter och den kognitiva förmågan – en mall och ett mål för den aktuella rollen. Detta kan användas för att underlätta rekryteringsprocessen samt att skapa en medveten kandidatpool.

kravprofil

Dags för intervju?

Kom förberedd med en intervjuguide.

Intervjuguiden matchar kandidaten med kravprofilen och ger en struktur i din intervju. Detta hjälper dig att upptäcka mer om din kandidat och hens arbetsrelaterade beteende.

Att ställa strukturerade intervjufrågor hjälper dig att identifiera drivkrafter hos dina kandidater så som hur de samarbetar, deras inställning till att utföra detaljerade uppgifter och deras tålamod.

kravprofil

Du kan även använda Kravprofilen för coachning!

När du har skapat en kravprofil för en specifik roll kan du använda kravprofilen till coachning.

Med hjälp av kravprofilen skapas en coachningsguide som tar fram coachningsfrågor baserade på fit-gap mellan beteende som krävs i rollen och din medarbetares naturliga beteende.

Coachningsguiden ger er insikt i anställdas utvecklingsmöjligheter.

I PI-lösningen görs automatiskt en gapanalys som analyserar medarbetarens naturliga beteende jämfört med kravprofilen. Analysen används sedan för att generera coachingsfrågor för var och en av de fyra drivkrafterna. Chefer kan använda dessa frågor för att informera och leda sina medarbetares utvecklingsprocesser och identifiera deras styrkor.

kravprofil

VIDEO: VAD ÄR PI?

Lär dig mer om hur du kan integrera PI Behavioral Assessment i ditt dagliga arbete

VILL DU VETA MER OM PI-LÖSNINGEN?