Våra Predictive Index Assessments

Koppla dina medarbetare till affärsstrategin

Predictio bidrar genom ett personligt och konstruktivt partnerskap till att organisationer skapar effektiva team, engagerade medarbetare, medvetna ledare och attraherar rätt personer för att ständigt generera bättre affärsresultat.

Vi är ledande inom talangoptimering och är distributör av de bästa verktygen för talangoptimering som finns på marknaden idag – The Predictive Index produktportfölj.

Vår transparanta prismodell baseras på en årlig licens med obegränsat användande av verktygen. Den totala PI-investeringen bygger på antal anställda i organisationen, antalet ni önskar certifiera i verktygen och vilka verktygsmoduler ni önskar använda. När ni jobbar med Predictio och The Predictive Index får ni därför en tydlig kostnadsöverblick redan från början.

Naturligtvis är våra verktyg vetenskapligt validerade och certifierade enligt internationell standard. PI Behavioral Assessment har även en DNV-GL certifiering i Sverige och Norge.

PI Behavioral Assessment™

PI Behavioral Assessment används för rekrytering, grupp- och ledarutveckling, förändringsledning och mycket mera.

PI Job Assessment™

PI Job Assessment tydliggör beteendemässiga och kognitiva krav för organisationens olika roller och används för att säkra bästa möjliga matchning mellan kandidater och de roller ni rekryterar till.

PI Cognitive Assessment™

PI Cognitive Assessment ger dig en inblick i en persons generella kognitiva förmåga och inlärningsförmåga när ni rekryterar, befordrar och planerar er ledarförsörjning.