Predictios utbildningsvillkor

Utbildningsvillkor

Gäller för följande PI®-utbildningar:

  • Bli en PI Practitioner
  • Leda människor till framgång
  • Vad driver människor?
  • Attrahera och välja toppresterare
  •  Customer-Focused Selling™

Avgifter

Avgiften skall betalas innan utbildningsstart. Förutom kostnad för utbildningen tillkommer kostnader för konferenslokal, material och måltider samt utbildarens kostnader för resa och logi. Dessa kostnader baseras på antal deltagare och faktureras pro rata. Vänligen observera att alla kostnader är exklusive moms och att alla lokala skatter förknippade med certifieringen ska betalas av deltagarnas organisation. Deltagarnas resa och logi är inte inkluderad i kostnaden. Deltagarna ordnar själva logi om relevant.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning gäller fram till 3 veckor innan utbildningen. Avbokning som görs 1 till 3 veckor före utbildningen medför en avbokningsavgift på 50% av utbildningsavgiften plus delade kostnader (om relevant). Avbokning som görs mindre än 1 vecka före utbildningen medför en avgift på 100% av utbildningsavgiften plus delade kostnader. Eventuell avbokning görs skriftligen till seminar@predictio.com. En anmälan kan alltid överlåtas till en annan person inom samma företag eller organisation, vilket i så fall ska meddelas till oss senast 1 arbetsdag före utbildningen.

Förbehåll

Predictio förbehåller sig rätten att ändra plats för utbildningen och utbildningsledare. Vid tillfälle då det är färre än 5 anmälda deltagare 3 veckor innan utbildningsstart förbehåller Predictio sig rätten att ställa in utbildningen. Hela avgiften kommer då att återbetalas.

Force majeure-klausul

Predictio frigörs från ansvar av inställd utbildning om detta inträffar på grund av situationer eller tillfällen bortom Predictios kontroll, det vill säga allvarligare omständigheter som inte skäligen kunnat förutses. Predictio kommer att informera deltagarna senast två dagar efter force majeure har åberopats.