Predictios utbildningsvillkor

Villkor för anmälan till PI Practitioner-workshops

Avgifter

Avgiften skall betalas innan utbildningsstart. Förutom kostnad för utbildningen tillkommer kostnader för konferenslokal, material och måltider samt utbildarens kostnader för resa och logi. Dessa kostnader baseras på antal deltagare och faktureras pro rata. Vänligen observera att alla kostnader är exklusive moms och att alla lokala skatter förknippade med certifieringen ska betalas av deltagarnas organisation. Deltagarnas resa och logi är inte inkluderad i kostnaden. Deltagarna ordnar själva logi om relevant.

Avbokningsregler

Avbokning som görs 1 till 3 veckor före utbildningsstart medför en avbokningsavgift på 50% av avgiften, inklusive kostnader för konferenslokal, material och måltider. Vid avbokning som sker mindre än 1 vecka före utbildningsstart eller vid de tillfällen då en anmäld deltagare inte deltar i utbildningen, kommer hela kostanden inklusive kostnader för konferenslokal, material och måltider att faktureras.

 

Alla avbokningar måste göras skriftligen till seminar@predictio.com.

Anmälan kan alltid överlåtas kostnadsfritt till annan person inom samma organisation. Detta skall då meddelas till oss senast 1 arbetsdag före utbildningen.

Förbehåll

Predictio förbehåller sig rätten att ändra plats för utbildningen och utbildningsledare. Vid tillfälle då det är färre än 5 anmälda deltagare 3 veckor innan utbildningsstart förbehåller Predictio sig rätten att ställa in utbildningen. Hela avgiften kommer då att återbetalas.

Villkor för anmälan till OPTIMUM-dagen

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning gäller fram till 11 arbetsdagar innan dagen då eventet eller konferensen äger rum. Vid avbokning som sker efter 11 arbetsdagar, innan dagen då eventet eller konferensen äger rum, kommer en avbokningsavgift på 40 EUR att faktureras.

Alla avbokningar måste göras skriftligen via email.

Anmälan kan alltid överlåtas kostnadsfritt till annan person inom samma organisation. Detta skall då meddelas till oss senast 1 arbetsdag före eventet/konferensen.

Förbehåll

Predictio förbehåller sig rätten att ändra plats för eventet/konferensen och moderatorer och  talare.

Force majeure-klausul

Predictio frigörs från ansvar av inställd utbildning om detta inträffar på grund av situationer eller tillfällen bortom Predictios kontroll, det vill säga allvarligare omständigheter som inte skäligen kunnat förutses. Predictio kommer att informera deltagarna senast två dagar efter force majeure har åberopats.