DNV-GL Certifiering

PI Behavioral AssessmentTM  och PI Cognitive AssessmentTM är certifierade av DNV-GL (Det Norske Veritas). Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).

PI Behavioral Assessment och PI Cognitive Assessment är två av få utvärderingsinstrument som uppnått denna höga certifierings grad i Sverige.

DNV-GL utvärderade tekniska och funktionella aspekter av PI Behavioral Assessment, samt validitet och reliabilitet för användning av instrumentet i Sverige och Norge.

DNV-GL certifieringarna säkrar att företag och organisationer som idag använder PI Behavioral Assessment och PI Cognitive Assessment, kan lita på att de använder sig av  utvärderingsinstrument som uppfyller de hårda krav uppställda av psykologiexperter inom EFPA.

Dessa  DNV-GL certifieringarna och den  kraftfulla PI-plattformen, styrker Predictios konkurrenskraft på marknaden. Våra kunder, deras medarbetare, chefer och kandidater vet därför att våra assessments är tillförlitliga och håller en mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt.

Läs hela press releasen här

DNV GL certification av personlighetstest