Certifikationer

DNV Certifikation

PI Behavioral AssessmentTM  och PI Cognitive AssessmentTM är certifierade av DNV (Det Norske Veritas). Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).

PI Behavioral Assessment och PI Cognitive Assessment är två av få utvärderingsinstrument som uppnått denna höga certifierings grad i Sverige.

DNV utvärderade tekniska och funktionella aspekter av PI Behavioral Assessment, samt validitet och reliabilitet för användning av instrumentet i Sverige och Norge.

DNV certifieringarna säkrar att företag och organisationer som idag använder PI Behavioral Assessment och PI Cognitive Assessment, kan lita på att de använder sig av  utvärderingsinstrument som uppfyller de hårda krav uppställda av psykologiexperter inom EFPA.

Denna DNV-GL certifiering och den nya och kraftfulla PI-plattform som lanseras på svenska till årsskiftet, stärker Predictios konkurrenskraft ytterligare på marknaden. Våra kunder, deras medarbetare, chefer och kandidater vet därför att PI Behavioral Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt.

Läs hela press releasen här

personlighetstest

ISO-27001 Certifiering

The Predictive Index är ISO-27001 certifierat, det innebär den högsta nivån av att datasäkerhet upprätthålls.

ISO-27001 certifieringen är en av världens mest eminenta certifieringar inom säker informationshantering för att försäkra datasäkerhet inom informationsteknologi. Det är inte nödvändigt enligt lag att ha ISO-27001. Med det sagt, är det högst eftersträvansvärt av organisationer att bli certifierade för att visa på utmärkt säkerhetsstandard.

Certifieringen innebär säkerhet för våra kunder och tillit till att deras data inte kommer bli stulen eller missbrukas. Däremot garanterar det inte att ett intrång aldrig kan ske. En ISO-27001 certifiering försäkrar att The Predictive Index kunders data hanteras med väletablerade metoder för att förhindra och hantera säkerhetsintrång.