Om Predictio

Nå mätbara resultat genom att fatta rätt beslut om dina medarbetare

Predictios huvudsyfte är att hjälpa företag och organisationer att skapa engagemang, framgång och resultat genom att utveckla sina ledare och medarbetare. Detta för att skapa förutsättningar för medarbetare och ledare att trivas bättre på sin arbetsplats, samt förståelse för medlemmarna i teamen så att de på så vis också blir mer effektiva. Det är viktigt för oss är att varje ledare förstår exakt hur han/hon framgångsrikt kan motivera sina medarbetare.

Vårt fokus är att utvärdera, mäta och utveckla talang och kompetens hos våra kunders medarbetare, team, ledare och säljkår.

Predictio’s Mission: Våra unika verktyg och insikter bygger engagerade medarbetare och starka team som snabbare når affärsmålen.

Vill du veta mer om vad vi gör och hur vi arbetar strategiskt
med medarbetare kopplat till deras affärsstrategi?

Predictive Index Certified Elite Partner

The Predictive Index® har existerat på den svenska och finska marknaden i mer än 30 år. Predictio är en PI Certified Elite Partner och har rättigheten att sälja The Predictive Index rad av internationellt erkända och validerade psykometriska verktyg och system i Sverige och Finland:

Predictio

Vill du veta mer?