Om Predictio

Nå mätbara resultat genom att fatta rätt beslut om dina medarbetare

Predictio är ett internationellt företag inom HR och ledarskap som hjälper företag och organisationer att nå mätbara mål genom deras nyckelresurs – de anställda.

Vi hjälper våra kunder att implementera deras företagsstrategier genom att förse dem med verktyg och processer som hjälper dem att säkra att de har rätt person i rätt roll och därmed skapar bästa möjliga resultat. Det är viktigt för oss är att varje ledare förstår exakt hur han/hon framgångsrikt kan motivera sina medarbetare.

Vårt fokus är att utvärdera, mäta och utveckla talang och kompetens hos våra kunders medarbetare, team, ledare och säljkår.

Predictio’s Mission: Alla ska vara naturligt motiverade i sina jobb – detta skapar engagemang och framgång.

Vill du veta mer om vad vi göra och hur vi arbetar strategiskt
med medarbetare kopplat till deras affärsstrategi.

Predictive Index Certified Elite Partner

The Predictive Index® har existerat på den svenska och finska marknaden i mer än 30 år. Predictio är en PI Certified Elite Partner och har rättigheten att sälja The Predictive Index rad av internationellt erkända och validerade psykometriska verktyg och system i Sverige och Finland:

Vill du veta mer?