motivera, Minska personalomsättning, talangoptimering