PI® VAD DRIVER MÄNNISKOR

“Vad driver människor” ger dina medarbetare och chefer de verktyg de behöver för att ytterligare fördjupa självinsikten kring beteendet och hur de kompletterar varandra i gruppen.

Vi kopplar beteendet till drivkrafter och behov för att finna vad som motiverar och engagerar dem. Med denna förståelse arbetar vi vidare med att se hur drivkrafter och behov påverkar hur de interagerar på arbetsplatsen.

”Vad driver människor” är första delen i vår ledarskapsutbildning ”Leda människor till framgång”. Denna första del lämpar sig för alla anställda på alla nivåer.

 

Ladda ner What Drives People broschyren här

Deltagarna kommer efter utbildningen:

  • Förstå hur det egna beteendet påverkar hur de interagerar med kollegor, medarbetare, kunder och alla andra de har kontakt med i sin yrkesroll
  • Förstå hur de bäst nyttjar varandras styrkor för att komplettera varandra och därmed lättare nå gemensamma mål
  • Ha ett gemensamt, objektivt, vokabulär för att beskriva gruppmedlemmars behov och beteende
  • Respektera och uppskatta den mångfald av behov och beteenden som finns på en arbetsplats

Vem bör delta?

Denna utbildning lämpar sig för anställda, medarbetare som chefer, på alla nivåer som inte redan är PI-utbildade. ”Vad driver människor” ger deltagarna möjligheten att förstå hur det egna beteendet påverkar hur de interagerar med sin omgivning.

Utbildningen är första delen av utbildningen ”Leda människor till framgång”. Utbildningen är även passande som en del av en teamdag.

Information

Längd 1/2 dag
Om PI-grunder, hur fungerar människor?
Hur? In-house utbildning
Mötesplats Virtuellt eller fysiskt möte
Vem? Primärt för ledare/chefer, men medarbetare på alla nivåer med ett intresse för PI kan deltaga

 

Kontakta oss för priser

Vill du veta mer?