Testimonial

Pågen AB

Pågen började använda PI i 2019 då vi behövde ett verktyg till både rekrytering, organisationsutveckling samt till att skapa välfungerande och motiverade team och medarbetare. Vi valde PI som verktyg då det går på djupet vad som är drivkrafter för ens personlighet vilket är mycket viktigt för oss att förstå när vi skall utveckla våra medarbetare.

Hos Pågen har vi valt att utbilda både HR och ledare i PI så vi alla pratar samma språk när det gäller människor och vad som motiverar och driver våra anställda; ledare såväl som medarbetare.

Vi använder även PI till coachning av medarbetare då PI ger oss en bra utgångspunkt att prata utifrån.

Predictio-teamet har gett oss en mycket bra service, är mycket verksamhetsnära och har mycket god affärsförståelse vilket gör dem till en mycket bra sparringpartner.

Anders Karlsson – VD