Testa säljteknik med SSAT – Selling Skills Assessment Tool™

SSAT – Selling Skills Assessment Tool

Selling Skills Assessment Tool (SSAT) är ett diagnostiskt verktyg som ger konkret information om säljtekniken hos era medarbetare, team och er organisation. SSAT ger er en objektiv insyn i era säljares styrkor, färdigheter, och identifierar förbättringsområden.

 

SSAT finns versioner anpassade för er säljstruktur och bransch och ger en detaljerad och noggrann kvantifiering av den säljtekniska förmågan i hela er säljorganisation på individ, grupp och organisationsnivå.

 

Denna viktiga information gör det möjligt att fokusera era säljutbildningar för maximal genomslagskraft och omsättningstillväxt.

SSAT är designad för att utvärdera och kvantifiera sälj- och bedömningsförmågan. Med flera olika säljposition- och branschversioner speglar SSAT er specifika säljsituation.

 

SSAT är en online survey som innehåller 25 frågor som utvärderar fem kritiska färdigheter som är nödvändiga för en kundfokuserad och konsultativ säljapproach:

 

  • Skapa förtroende och trovärdighet
  • Identifiera kundens behov
  • Presentera produkter/tjänster och betona deras värde
  • Hantera invändningar och skapa samförstånd i försäljningen
  • Skapa långsiktiga relationer med effektiv positionering

 

För att omvandla insikterna från SSAT till handling, tillhandahåller Predictio säljträning genom Customer-Focused Selling™ (CFS) tillsammans med PI Behavioral Assessment™ för att säkerställa att träning och förståelse skapar hållbara resultat.

Låt Predictio hjälpa öka er försäljning genom att framhäva informationen från vårt säljutvärderingsverktyg, SSAT.

 

SSAT hemsida

SSAT/CFS broshyr

Kontakta oss om du vill höra mer om SSAT