PI Behavioral Assessment™

Varför PI Behavioral Assessment?

Forskning visar att personlighetsutvärdering är ett av de bästa sätten att förutsäga framtida arbetsprestation. Ju bättre en persons naturliga motiverande behov och drivkrafter passar en viss tjänst – desto högre arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. PI®-systemet ger en snabb men ändå djup profilanalys för att förstå dessa behov och drivkrafter. PI-systemet används för rekrytering och utveckling av människor på alla nivåer, men passar lika bra för team och organisationsutveckling som för förändringsledning.

 

PI Behavioral AssessmentTM har naturligtvis även certifierats av DNV-GL (Det Norske Veritas) i Sverige och Norge. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).

PI Behavioral Assessment är nu ett av de få utvärderingsinstrument som uppnått denna höga certifieringsgrad i Sverige.

DNV-GL utvärderade tekniska och funktionella aspekter av PI Behavioral Assessment, samt validitet och reliabilitet för användning av instrumentet i Sverige och Norge.

DNV-GL certifieringen säkrar att företag och organisationer som idag använder PI Behavioral Assessment, kan lita på att de använder sig av ett utvärderingsinstrument som uppfyller de hårda krav uppställda av psykologiexperter inom EFPA.

VAD ÄR PI Behavioral Assessment?

PI Behavioral Assessment består av två verktyg i ett:

 

 • Profilanalysen PI Behavioral Assessment som hjälper oss förstå en människas drivkrafter.
 • Jobbanalysen PI Job Assessment som låter två eller flera personer skapa en gemensam jobbprofil för en viss tjänst.

Kombinationen av profilanalysen och jobbanalysen förutsäger alltså hur väl en kandidat passar eller vilka utvecklings-/coachingområden en medarbetare har för en given tjänst.

VEM ANVÄNDER PI Behavioral Assessment?

PI Behavioral Assessment används av HR och lednings-/mellanchefer som certifieras i hur man tolkar resultaten, ger bästa möjliga återkoppling och hur man använder systemet till individ-, grupp- och organisationsutveckling. Certifieringen ger också möjlighet till självreflektion under 2-dagars utbildningen. Certifieringen består utöver 2-dagars utbildningen av efterföljande e-learning som förstärker deltagarnas PI kunskap.

HUR ANVÄNDS PI Behavioral Assessment?

 • Definiera jobbprofiler med hög precision.
 • Välja de bästa kandidaterna för alla nivåer och tjänster.
 • Förstå en människas motiverande drivkrafter från dag ett.
 • Bygga välfungerande team och avdelningar.
 • Coacha och motivera medarbetare.
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Utveckla och befordra medarbetare och ledare.
 • Kommunicera mer effektivt med individer och grupper.

VILKEN AFFÄRSNYTTA GER PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

PI Behavioral Assessment används av offentliga och privata företag i alla storlekar och branscher för att:

 

 • Objektivt analysera vilka arbetsuppgifter och personliga egenskaper som krävs för en ny eller existerande tjänst (PI® Job Assessment).
 • Mycket snabbt och noggrant analysera en kandidats eller medarbetares beteenden/drivkrafter (PI Behavioral Assessment).
 • Använda ett och samma verktyg för rekrytering, urval och utveckling (tack vare snabbheten och enkelheten används PI Job Assessment/PI Behavioral Assessment) på alla nivåer och alla tjänster).
 • Kvalitetssäkra HR-processer utan externa rekryteringsbolag eller utvecklingskonsulter (tack vare PI Behavioral Assessments snabbhet och vetenskaplig validering).
 • Öka produktiviteten när alla anställda/kandidater och närmaste chef vet vilka beteenden som behöver anpassas/coachas från dag ett.
 • Skapa ett gemensamt språk och utvecklingsförståelse hos HR och ledare.
 • Möjliggöra kompetensmappning och performance management genom kraftfulla grupprapporter och interna KPI:er.
 • Skaffa total kostnadskontroll över verktyget genom årlig licensavgift baserad på antal anställda inkl. obegränsat användande.

Om du redan är kund kan du logga in här:

Lär dig mer om hur du kan integrera PI Behavioral Assessment i ditt dagliga arbete.