Talangutveckling: identifiera och utveckla framtida ledare

Talangutveckling – hur ni identifierar och utvecklar framtida ledare

Ledarskap för att nå dina mål idag och imorgon.

 

När direktörer delar med sig av vad som håller dem vakna på natten, kommer att behålla och utveckla ledarskapstalang alltid i toppen. Dagens organisationer behöver ha förmågan att identifiera och utveckla deras toptalang för att möta de evigt föränderliga kraven som ställs på dem idag, och ännu viktigare, imorgon.

 

Företag behöver kunna identifiera motivatorer och drivande faktorer som behövs för att leda organisationen. Borta är de dagar då en medarbetare kunde få tillgång till en organisations potentialprogram/ledarskapsprogram bara för att deras chef tyckte det och/eller de har presterat bra i sin nuvarande roll. Dagens organisationer fortsätter sin utveckling mot mer rigorösa, objektiva och mätbara utvärderingar av deras talanger, genom att implementera ett antal olika verktyg såsom personlighetsformulär för ledarutveckling och för att identifiera och utveckla framtidens ledare.

 

PI Behavioral Assessment™, vårt vetenskapliga, validerade beteendeverktyg, ger insikt i era ledares naturliga beteenden och stilar; hur de interagerar med andra och deras påverkan och bästa sammansättning på teamet genom deras ledarskap.

 

Vårt kognitiva test PI Cognitive Assessment™ visar den kognitiva förmågan hos era ledare. Forskning visar att ju mer komplext arbete, desto högre kognitiv förmåga behövs för att utföra det framgångsrikt.

 

Denna information används för att radera skillnaden mellan en bra ledare idag och en utmärkt ledare imorgon.

 

Dagens organisationer inser vikten av att identifiera och utveckla sina framtida ledare. Detta arbetssätt, som borde göras på löpande basis och på alla nivåer av organisationen, ger grunden för en effektiv återväxtplanering.

 

Historiken visar att ledare som lärs upp inom organisationen tenderar att prestera bättre och stanna längre. Hur kopplar ni er återväxtplanering mot ert företags långsiktiga strategi?

 

Bestäm först organisationens framtida ledarbehov och identifiera därefter nyckelpersoner inom organisaitionen som har nödvändiga färdigheter, kunskap, erfarenhet och värderingar. Därefter kommer ni vilja titta på beteendestyrkor. PI Behavioral Assessment, vårt vetenskapliga och validerade utvärderingsverktyg för beteende, ger insikt i era ledares naturliga beteenden och stilar; hur de bygger relationer, tar beslut, relaterar till risk och ser på förändring. Denna information ger en vägkarta för deras ledarutvecklingsplan, speciellt utformad för individen, vilket gör det möjligt att skapa en framgångsrik övergång till nästa ledarnivå. Informationen från PI Behavioral Assessment pekar på personens motivationsbehov, kommunikationsstil och förmåga att bygga team.

 

Predictio ger ledartränings-, ledarcoaching- och återväxtplaneringsverktyg för en effektiv återväxtplaneringsstrategi. Lär hur The Predictive Index® can täppa igen luckorna mellan en bra ledare idag och en utmärkt ledare imorgon.

 

När ni kombinerar PI Behavioral Assessment med vårt generella mentala färdighetstest PI Cognitive Assessment får ni en ännu bättre och starkare förutsägelse av framtida ledares förmågor. Desto mer komplext tjänsten är, desto högre mental förmåga krävs.

 

Låt Predictio hjälpa dig bygga ditt ledarteam för långsiktiga resultat.

Våra kunder använder följande verktyg till identifiering och utveckling av ledare: