Optimera ert säljresultat

Mät, Hantera och ta kontroll över er organisations säljresultat

Är ni redo att ta er försäljning till nästa nivå?

 

Låt Predictio visa er hur!

 

Predictio’s Selling Skills Assessment Tool™ (SSAT) ger er en objektiv inblick i er säljpersonals färdigheter, genom att tillhandahålla konkret data kring deras styrkor och svagheter. SSAT finns för olika roller och i olika industrispecifika versioner och skräddarsys för strukturen i er säljorganisation, vilket möjliggör att insikterna kan omvandlas till åtgärder omedelbart.

 

SSAT är ett utvärderingsverktyg för säljteknik som ger en detaljerad och noggrann kvantifiering av den säljtekniska förmågan i hela er säljorganisation på individ, grupp och organisationsnivå. Denna viktiga information möjliggör fokusering av säljutbildningar, coaching och ledarskap för maximal genomslagskraft och omsättningstillväxt.

 

Den relevanta säljträningen Customer-Focused Selling™ (CFS) ger säljkåren träning för att öka försäljningsresultaten genom hela säljavdelningen. Träningen ökar direkt säljteknik, säljförmåga och säljresultat för såväl nyanställda som mer meriterade säljare. Baserat på informationen från SSAT, levererar Predictio en skräddarsydd instruktörledd eller Train-the-Trainer träning för ökat försäljningsresultat på alla nivåer.

 

Vår profilanalys PI Behavioral Assessment™ säkerställer att SSAT data och CFS träningen omsätts till långsiktiga hållbara resultat. PI Behavioral Assessment ger säljchefer vetenskaplig data för motivation och drivkrafter för att på bästa sätt kunna stödja, vägleda och coacha deras medarbetare till bästa möjliga individ och team prestation.

 

Våra kunder använder följande verktyg till att optimera deras säljprocess: