Grupputveckling

Grupputveckling och teamdynamik

Teambyggande för att möta era företagsmål

 

Att bygga effektiva och sammanhängande grupper har aldrig spelat en så viktig roll i ett företags framgång som det gör idag. När ekonomin återhämtar sig, arbetar många företag med nyformerade grupper och team som ett resultat av nedskärningar, uppköp eller omorganisationer. Andra organisationer runtom i världen har medvetet anpassat team-baserade arbetsstrukturer för att möte deras företagsmål. Många modeller av framtidens organisationer tror att team kommer passera individer som den mest effektiva arbetsformen i företaget.

 

Effektiva team, oavsett om det är avdelningsvis, sett över olika delar av organisationen eller på ledningsgruppsnivå har bättre kommunikation, beslutsfattande, produktivitet och engagement. Att förstå hur människor arbetar tillsammans är nyckeln. Vår profilanalys Predictive Index Behavioral AssessmentTM ger objektiv information om en individs motivationsbehov, vanliga beteenden på arbetsplatsen och deras påverkan på gruppdynamiken. Denna information hjälper vid teamutveckling och ger chefer och gruppmedlemmar ett objektivt sätt att diskutera skillnader i arbetsstilar, att öppna upp för kommunikationssätt och skapa förtroende vilket kommer att accelerera teamresultaten.

 

I PI®-systemet kan du generera analytiska rapporter baserat på en grupp med Predictive Index® profiler. Det finns många anledningar att skapa Group Analytics:

• Undersöka Predictive Index profilernas drivkrafter för att hitta Top Performers.

• Jämföra teamledarens beteende med hans eller hennes team.
• Identifiera möjligheterna att förbättra teamfunktioner, som till exempel, kommunikation, delegering och efterlevnad av processer.

• Verifiera att jobbprofilen är lämplig för rollen.

• Tillhandahålla förståelse för de olika drivkrafterna bakom beteenden inom gruppen.