Behålla medarbetare, motivation och coachning

Behålla medarbetare

Framgångsrika företag inser att en effektiv employee retention strategi skapar grunden för hållbar tillväxt och bästa möjliga resultat. De som misslyckas prioritera employee retention riskerar att förlora talanger till konkurrenter. Att medarbetare stannar i större utsträckning innebär dessutom att kostnaden för medarbetaromsättning drastiskt minskar. Detta genom att såväl rekryterings-, urvals- och kompensationskostnader minskar, men också genom att affärsmöjligheter, produktivitet och engagement kan hållas uppe.

Genom att använda vårt utvärderingsverktyg PI Behavioral AssessmentTM och vår världskända träning och affärskunskap, kan Predictio hjälpa er höja employee retention genom att förbättra matchningen vid urvalet, ge chefer insikten för att förändra medarbetares utvecklingsplan för högpresterande talanger, och genom att förbättra kommunikationsförmågan för att leda och motivera människor mer effektivt. En employee retention strategi har en positiv påverkan på slutresultatet och för att skapa en dynamisk företagskultur.

 

Våra kunder använder följande verktyg till Employee Retention:

 

  • PI Behavioral Assessment
  • 1 dags träning för ledare: Manage to Perform with PI®

Motivation & Coachning

Motivera medarbetare för långsiktig framgång

Varje kontakt en chef har med sina och andras medarbetare är en möjlighet att motivera – eller demotivera. Dessutom påverkar varje åtgärd och kommunikation i organisationen människorna som finns i den. Hur kommer de svara? Kommer alla agera på samma sätt? Hur kan vi skapa entusiasm och energi för våra initiativ? Hur kan vi maximera mängden energi som varje medarbetare lägger i linje med företaget och dennes framgång i sitt jobb?

 

Predictive Index ger specifika insikter hur människor motiveras, typen av arbete som inspirerar dem och andra faktorer som bidrar till motivation.

 

Ledarskapscoaching

 

Dagens ledare behöver en samarbetande inställning för att vara effektiva på arbetsplatsen. Ledarskapscoaching är ett viktigt sätt att hjälpa beslutsfattande teammedlemmar utveckla ledarskapsförmågor för att bygga starkare relationer med varandra, och för att ännu skickligare utveckla deras medarbetare. Detta uppdrag startar med en djupgående insikt om ens eget beteende och hur det påverkar andra i organisationen.

 

Predictive Index ger insikter om en persons naturliga beteenden och jobbrelaterade drivkrafter. Denna grund ger chefer möjligheten att anpassa deras beteende för att möjliggöra förbättrad kommunikation och teameffektivitet på alla nivåer av organisationen.

 

Upptäck hur vetenskapen bakom Predictive Index kan bli en av era viktigaste tillgångar för ledarutvecklingsinitiativ och driv effektiva coachingstrategier för era ledare idag och imorgon.

 

Våra kunder använder följande verktyg till motivation och coachning: