Ledarskap

Vi vet alla vad som händer med oss när vi inte känner oss motiverade. Vi går liksom på halvfart… Lågt medarbetarengagemang är förödande för produktiviteten och inte minst för organisationens konkurrenskraft. Vad kan ledare göra för att motivera och engagera medarbetare och ta tillvara på deras...

 Exakt hur viktigt är det att skapa engagemang på arbetsplatsen? Vad spelar våra relationer för roll och hur kan du på ett objektivt sätt analysera relationer och gruppdynamik i din organisation? Här lyfter vi fram intressanta fakta, inspirerande tankar och konkreta tips och tricks.   Engagemang leder...

”Ledare är omedvetna om hur de agerar och svävar i ovisshet om vilka chefsbeteenden som ger effekt”, säger Simon Elvnäs vid KTH till tidningen Personal och Ledarskap. 2010 startade han och en forskargrupp sina studier för att ta reda på vad det är som cheferna...