Talangutveckling

I oktober är det dags igen för våra uppskattade PI-inspirationsdagar. Denna gång är temat talangoptimering! Talangoptimering – kopplad till affärsstrategin   Talangoptimering är att strategiskt arbeta med människor, kopplat till affärsstrategin, för att nå de mål organisationen satt upp. Det är även ett sätt att tydliggöra och uppmärksamma...

Att på ett kort, koncist men ändå konkret sätt ge medarbetare, chefer men även kandidater tips gällande deras personliga utveckling är nu enklare än någonsin. Alla som gör en PI-utvärdering får även en rapport som heter Personlig Utveckling som påvisar styrkor och utvecklingspotential och ger...