Optimera säljresultat

Du kanske inte vet att Predictio under många år med stor framgång har erbjudit the Predictive Index säljutbildning CFS (Customer Focused Selling) och säljtestet SSAT (Selling Skills Assessment) till flera av våra kunder. Tre olika utvärderingar ger en kraftfull kombination: PI Behavioral Assessment: Förståelsen av säljarnas drivkrafter,...

På Predictio säger vi alltid att ”all patterns are beautiful”. Alla har styrkor som vi kan använda till vår fördel. Vad en PI-profil ger, är en möjlighet att identifiera dessa styrkor och visa på hur vi bäst nyttjar dem. Med detta sagt, finns det profiler...