Motivation och coachning

Vi vet alla vad som händer med oss när vi inte känner oss motiverade. Vi går liksom på halvfart… Lågt medarbetarengagemang är förödande för produktiviteten och inte minst för organisationens konkurrenskraft. Vad kan ledare göra för att motivera och engagera medarbetare och ta tillvara på deras...

Vad föredrar jag, att leda eller att samarbeta? Att tänka före jag talar eller att använda mina kollegor som bollplank? Alla som gör en PI-utvärdering får även en rapport som heter Min Profil. Den ger en snabb överblicksbild om individens preferenser när det gäller att...

”Ledare är omedvetna om hur de agerar och svävar i ovisshet om vilka chefsbeteenden som ger effekt”, säger Simon Elvnäs vid KTH till tidningen Personal och Ledarskap. 2010 startade han och en forskargrupp sina studier för att ta reda på vad det är som cheferna...

Möten tar upp mycket av vår tid. Hur får vi mest ut av dem? På Catalyst hittar du en riktigt effektiv liten guide baserat på de fyra faktorerna A, B, C och D. Du får tips på hur du driver mötet baserat på deltagarnas behov....

Att på ett kort, koncist men ändå konkret sätt ge medarbetare, chefer men även kandidater tips gällande deras personliga utveckling är nu enklare än någonsin. Alla som gör en PI-utvärdering får även en rapport som heter Personlig Utveckling som påvisar styrkor och utvecklingspotential och ger...

Vårt mål på Predictio är att våra kunder ska få ut max av Predictive Index. Användningsområdena sträcker sig från första steget inför en rekrytering då ni sätter kraven på befattningen, att säkra rätt person på rätt plats och till att motivera och engagera individer och...