Dubblad omsättning och låg personalomsättning med PI!   Din Elon Butik är Sveriges största privatägda vitvaruhandlare bestående av 12 butiker med totalt 75 heltidsanställda. De är en specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater. Organisationens VD är Daniel Erlandsson. När Daniel Erlandsson tog över Din Elon butik var...