CASE STUDY: Din Elon Butik

 

Dubblad omsättning och låg personalomsättning med PI!

 

Din Elon Butik är Sveriges största privatägda vitvaruhandlare bestående av 12 butiker med totalt 75 heltidsanställda. De är en specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater. Organisationens VD är Daniel Erlandsson.

När Daniel Erlandsson tog över Din Elon butik var det en verksamhet som presterade acceptabelt och som i slutet av året levererade positiva resultat.

Daniel Erlandsson upplevde att det var något som saknades, att det var en arbets­plats dit medarbetarna kom för att göra sitt jobb och inte så mycket mer.

Det som saknades hos en del var engagemanget och drivkraften till att göra det där lilla extra för kunderna. Vissa butiker hade även problem med att samarbeta och det syntes på butikernas resultat. Genom att implementera The Predictive Index i orga­nisationen kunde Daniel förstå sina medar­betare från en ny synvinkel och anpassa sitt ledarskap för att motivera och driva försälj­ningen till en ny nivå.

LÖSNINGEN

Att använda The Predictive Index’s Behavi­oral Assessment ger Daniel en djupgående analytisk förståelse för sina medarbetare, deras behov och beteenden. Han kan bättre motivera och engagera sina medarbetare genom att förstå varje indi­vids drivkrafter och se dem i förhållande till butikens mål och strategier.

”PI ger oss möjligheten att få data på känslor”.

På detta sätt kan medarbetarna coachas i hur de ska agera gentemot kund för att öka kundnöjdhet och försäljning i butikerna. I enighet med devisen:

”Ta inte hand om dina kunder, ta hand om dina medarbetare så kommer de att ta hand om dina kunder.”

The Predictive Index nyttjas även i rekryteringar där en kravprofil base­rad på de högpresterande profilerna i organisationen används. Skillnader mel­lan kravprofil
och kandidat ger insikt
i hur kandidater kommer behöver
ledas och coachas för bästa
möjliga resultat och prestation.

RESULTAT

Att förstå och uppmärksamma behoven hos individerna i Daniels organisation har hjälpt honom att tillsammans med medar­betare att skapa otroliga resultat.

Medarbetarna är drivna och engagerade och det märks gentemot butikernas kunder och på deras prestationer. På fem år har Din Elons Butiks omsättning
ökat från cirka 82 miljoner till 200 miljoner.
Dessutom har Din Elon Butik
uppnått en personalomsätt­ning
som är endast hälften av genomsnittet i Sverige.

 

Oavsett om du är en befintlig kund idag eller en potentiell framtida kund, kontakta oss om du är nyfiken på att förstå mer om hur du kan inspirera dina medarbetare med hjälp av PI!

Allt gott,

Predictio teamet