Skapa effektiva och engagerade team – Predictios Optimumdag

Att skapa effektiva och engagerade team – Predictios Optimumdag

 

 

Optimumdagen 2021 

I effektiva team och engagerade team är produktiviteten hög. För i ett sådant team finns tilliten, medvetenheten om varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit? Detta vår något vi vred och vände på under vår Optimum dag den 26 maj.

Konkreta och handfasta tips kring grupputveckling

Sara Milesson, VP HR på Trelleborg Industrial Solutions och Antonio Garcia, Operations Director på Trelleborg Antivibration Solutions vilket är en del av Trelleborg Industrial Solutions delade genom konkreta exempel med sig av hur de strukturerat arbetar med ledar- och grupputveckling. Vi fick ta del av deras angreppssätt och upplägg, framgångsfaktorerna de identifierat och vilken effekt deras arbete har fått. Deltagarna fick också ta del av Saras hela workshop-upplägg, som ett exempel på hur man rent konkret kan sätta upp en workshop och använda sig av Predictive Index som ett verktyg.

Att nyttja styrkor och olikheter i teamet
Vi fick också lyssna till en reflekterande diskussion mellan Kristina Hörlyk, gruppchef på SVT i Göteborg och facilitatorn Elin Perttu, kring vikten av att som ledare få möjlighet att se sig själv, sina styrkor och utmaningar i relation till sina medarbetare och de strategiska prioriteringarna. Bland annat gav Kristina sin syn på hur Design-modulen i Predictive Index och verktyget Team Discovery, har gjort att hon som ledare kan nyttja styrkor och olikheter i sitt team på ett konstruktivt sätt.

Nätverkande och att lära av varandra
Vi på Predictio är otroligt imponerade och stolta över vår kunniga och engagerade kunder. Därför hade vi, som brukligt är, stort fokus på att bidra till att deltagarna kunde nätverka och lära av varandra. Genom att använda oss av breakout rooms diskuterade deltagarna i mindre grupper och uppmanades att dela sina egna tips kring grupputveckling och att nyttja ett teams styrkor och olikheter. Diskussionsivern var stor vilket gav oss på Predictio inspiration till att under hösten sätta upp fler kortare webinars kring olika relevanta ämnen.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur Team Discovery med hjälp av vetenskapligt underbyggd funktionalitet, sammanställa data om personers drivkrafter, behov och beteenden och koppla samman detta med er affärsstrategi?

Ni har även möjlighet att få ta del av hela eventet genom att kontakta oss på info@predictio.com