Predictios Inspirationsdag 2020

 

”Att stärka team i förändring med hjälp av PI”

 

Varje höst arrangerar Predictio en inspirationsdag för PI-utbildade personer. Vi går då på djupet i ett aktuellt ämne, diskuterar och ger konkreta tips på hur PI kan användas. I år träffas vi virtuellt på Zoom under en förmiddag, och du kan välja mellan att delta på svenska eller engelska. Årets tema är Att stärka team i förändring med hjälp av PI.

 

Framgång hänger på gruppers prestation

 

Teams över hela världen har under detta år upplevt stora förändringar kopplade till deras fokusområden och prioriteringar. Organisationers framgång hänger på hur väl team och grupper presterar och deras förmåga att göra mer med mindre, navigera genom komplexa situationer och driva sitt arbete framåt trots osäkerhet.

 

Bidra till att din organisation kan anpassa sig och stärka team i förändring

 

Vi måste göra allt vi kan för att bidra till att chefer, ledare och teams kan ställa om och samarbeta under dessa förutsättningar. Vår inspirationsdag kommer ge dig konkreta tips på hur PI kan användas för att stötta chefer och ledare att stärka sina team i förändring.

 

Inspireras att använda PI:s alla möjligheter

 

Vi kommer genom både praktikfall och diskussioner bland annat jobba med funktionaliteten ”Gruppanalys” i PI-systemet. Du kommer att lära dig hur du kan använda denna funktionalitet för att skapa värde i din organisation.

 

Praktisk information om dagen

 

Vem riktar den sig till?

Vår inspirationsdag riktar sig till PI-utbildade personer och ledare/chefer som har deltagit antingen i utbildningen ”Vad driver människor” eller “Leda människor till framgång (“What Drives People” och “Managing People to Perform”).

 

Vad kan jag förvänta mig av dagen?

Du kommer att bli inspirerad och lära dig mer om hur du använder PI för att anpassa och skapa starka team i tider av osäkerhet och förändring. Du kommer även att bli introducerad till “PI Strategy Assessment” och “Execute Strategy with Confidence workshop”. Inte minst kommer du att knyta nya kontakter med kompetenta kollegor från spännande företag.

 

När hålls den?

För att anmäla dig klickar du på det datum du önskar att delta nedan

På engelska: 3 november 08:30-12:00 CET
På svenska: 5 november 08:30-12:00 CET

 

Var?

Inspirationsdagen kommer att hållas på Zoom.

 

Vad kostar det?

Inspirationsdagen är gratis.

 

 

Frågor eller funderingar?

 

Kontakta oss gärna på seminar@predictio.com

Vi ser fram emot att se dig!

Predictio-teamet