PI Cognitive Assessment certifierad av DNV-GL

När du använder verktyg för utvärdering av människor och grupper är det viktigt att veta att de är vetenskapligt underbyggda, har hög reliabilitet, validitet och är rättvist, så kallad ”fairness”.

 

DNV-GL

DNV-GL, är en europeiskt oberoende organisation som bland annat granskar och certifierar utvärderingsverktyg och de gjorde nyligen en utvärdering av och certifierade PI Cognitive Assessment.

 

EFPA Test Review Model

DNV-GL utvärderade och certifierade PI Cognitive Assessment enligt

EFPA Test Review Model NS – EN 45011 – (ISO/IEC)

(EFPA is The European Federation of Psychologists’ Association).

 

PI Cognitive Assessment

PI Cognitive Assessment mäter en persons kognitiva förmåga och är endast till för att användas för arbetsrelaterade föremål.

 

Reliabilitet, validitet och ”fairness”

Den certifiering PI Cognitive Assessment nu erhållit är den mest uppdaterade och tuffa certifieringen som finns på marknaden när det gäller att utvärdera verktyg som ska användas i arbetslivet. Certifieringen innebär att DNV-GL har fastslagit att testet är konstruerat på ett sådant sätt att det mäter det som det är avsett att mäta, har hög validitet och reliabilitet samt är rättvist, så kallad ”fairness”.

 

g-faktorn för att förutsäga prestation på arbetsplatsen

PI Cognitive Assessment mäter g-faktorn som är det mest väldokumenterade måttet på intelligens. En förenklad beskrivning av g-faktorn är att den representerar ett viktat medelvärde av en persons kognitiva förmåga. PI Cognitive Assessment är alltså ett mycket kraftfullt verktyg att använda inom exempelvis tillsättning, befordran samt trainee- och ledarskapsprogram.

 

Enkelt och kraftfullt

PI Cognitive Assessment ger en mätpunkt för generell kognitiv förmåga och visar en persons förmåga att anpassa sig, lösa problem samt ta till sig, förstå och processa komplex information. Detta är förmågor som behövs i praktiskt taget alla roller på en arbetsplats. Att förstå hur personer hanterar dessa aspekter innebär en bättre möjlighet att sätta rätt person på rätt plats genom att matcha en person med en specifik roll. Detta leder i sin tur till högre prestation från personens sida.

Vi på Predictio är stolta och glada över att PI Cognitive Assessment har fått denna oberoende och internationella certifiering. Den innebär att våra kunder genom denna kvalitetsstämpel kan fortsätta använda testet precis som förut men med stärkt förtroende för dess kvalité. Vi vill passa på att skicka ett särskilt och stort tack till det fantastiska ”Science-teamet” hos The Predictive Index i Boston för all deras hjälp med att bistå med dokumentation till DNV-GL.

 

Se här vilka tester som har blivit granskade i Sverige efter den förande europeiska utvärderingsmodellen.

Läs den engelska pressreleasen här.