Predictio erbjuder 3 nya webinarium!

I dessa tider vill vi på Predictio stötta våra fantastiska kunder på alla sätt som det går. Vi har under de senaste veckorna ringt upp er för att visa att vi finns nära. Baserat på dessa samtal har vi skapat tre korta webbinarium med olika teman.

Dessa är kostnadsfria, hålls på svenska och riktar sig först och främst till PI-utbildade och icke PI-utbildade personer hos våra kunder.

Vi vill under dessa tre webinarium bidra till diskussion och kunskapsutbyte och ge enkla och konkreta tips på hur Predictive Index (PI) kan användas.

Följande webinarium och tillfällen kan du anmäla dig till

Att leda och engagera på distans med PI

Information och Anmälan

 

Webinarium: Att leda och engagera på distans

Att leda på distans innebär att chefen måste interagera och leda sina medarbetare på ett annorlunda sätt. Då är det än viktigare att förstå medarbetarnas behov för att kunna anpassa kommunikations- och ledarstil.

Ska exempelvis uppgifterna som delegeras vara minutiöst formulerade, eller kommer det snarare att skapa frustration? Hur viktigt är det att följa upp och i så fall på vilket sätt? Är email att föredra eller ska det vara videomöten med inledande småprat?

Under detta webinarium går vi igenom

 • Vikten av att se hela individen för att kunna motivera och engagera
 • Fyra faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang och prestation
 • Att skapa samhörighet och tillit på distans
 • 1 till 1-ledarskap: att anpassa sin kommunikations- och ledarstil till medarbetarens behov
 • Coacha medarbetare när roller/ansvar förändras
 • 1 till många-ledarskap: att förstå gruppdynamikens inverkan på engagemang och prestation
 • Enkla och konkreta tips på hur Predictive Index kan användas

 

Datum och anmälan – du anmäler dig till webinariet genom att skicka ett email via länkarna nedan

 

 

Webinarium: Introduktion till PI Cognitive

Att kunna ta till sig ny information, anpassa sig till förändringar, lösa problem och bearbeta komplex information är något som ingår i praktiskt taget alla jobb på ett eller annat sätt. Förmågan att hantera detta påverkar i sin tur prestationen på arbetet.

PI Cognitive Assessment är ett webbaserat kognitivt test som mäter g-faktorn och ger oss viktig information om just detta. Denna information hjälper oss inom rekrytering, befordran, coachning av medarbetare och ledare med mera.

Under detta webbinarium går vi igenom…

 • Vad som mäts med PI Cognitive Assessment och när det används
 • Hur du tolkar resultatet
 • Tips på hur du ger feedback
 • Enkla och konkreta tips på hur PI Cognitive kan användas

 

Datum och anmälan – du anmäler dig till webinariumet genom att skicka ett email via länkarna nedan

 

 

Webinarium: Tips och trix kring PI-systemet

Detta är ett webbinarium för dig som vill få en genomgång av funktionaliteten och guiderna samt få tips om hur du använder PI-systemet.

Under detta webbinarium går vi igenom

 • Hur PI-systemet används för att göra kravprofiler, screena och finna bäst lämpade kandidater och för introduktion av nyanställda
 • Hur PI-systemet används för att utveckla chefer, medarbetare och team
 • Tips på hur du ger feedback på PI Behavioral Assessment

 

Datum och anmälan – du anmäler dig till webinariumet genom att skicka ett email via länkarna nedan

 

Har du någon fråga? 

Kontakta oss via email: info@predictio.com