Predictios Inspirationsdagar 2019 – Talangoptimering

I år höll Predictio inspirationsdagar med temat Talangoptimering!

Predictio var på tre olika ställen i södra Sverige – hos våra värdar Knowit i Malmö, UniCarriers i Mölnlycke och Teach for Sweden i Stockholm. Ett 50-tal engagerade och kunniga deltagare från 28 olika företag deltog för att diskutera talangoptimering, byta erfarenhet och utveckla sina kunskaper i PI (The Predictive Index).

Vi presenterade ett strukturerat arbetssätt där man i fyra steg knyter samman organisationens talanger med affärsstrategi. Deltagarna arbetade på basis av detta med konkreta praktikfall där de fick coacha ledningsgrupper, lösa konflikter och rekrytera bäst lämpade kandidat till ett försäljningsteam.

Se några klipp från våra Inspirationsdagar i videon nedan

Nya funktionaliteter i linje med talangoptimering

Vi informerade även alla deltagare om de nya funktionaliteterna i PI-systemet som kommer att lanseras under 2020. De nya funktionaliteterna är:

  • PI Strategy Assessment: används för att utvärdera och förankra organisationers och teams strategi.
  • PI Employee Experience Survey: ett verktyg för att mäta medarbetarnas engagemang och stötta chefer kring konkreta åtgärder.

De här funktionaliteterna är helt i linje med talangoptimering och vi på Predictio ser mycket fram emot att kunna berätta mer om detta inom kort. Kontakta oss om du redan nu är intresserad av mer information!

Kort om talangoptimering

Att sätta samman effektiva och välfungerande team, där alla levererar på topp och känner sig engagerade och motiverade att ständigt göra det där lilla extra, är ingen uppgift man ska ta lätt på.  

Organisationer har ofta fokus på att göra strategiska planer, formulera vision och riktning och följa produktivitet noga. Chefer och HR har i sin tur ofta fokus på att leda och engagera i det dagliga arbetet.  

En viktig nyckel till organisationers framgång ligger i att knyta samman medarbetarnas kompetens och talang med de strategiska planerna, vilket bilden nedan tydligt illustrerar. Talangoptimering är att strategiskt arbeta med alla anställdas, både chefers, ledares och medarbetares förmågor, för att kunna nå de mål som satts upp i affärsstrategin. 

Talangoptimering

Vill du veta mer om hur Predictio arbetar med talangoptimering? Kontakta oss eller läs mer här.

Våra Inspirationsdagar

Predictios inspirationsdagar går av stapeln varje höst. De är helt kostnadsfria och syftar till att sprida kunskap och inspirera samt inte minst öppna upp och dela med oss av all kompetens som finns i vårt fantastiska nätverk av chefer och HR-experter.

Håll dig uppdaterad när nästa års utbildningar och inspirationsdagar hålls samt när våra nya funktionaliteter i PI-systemet lanseras i våra sociala medier