Varför talangoptimering – lär dig mer på höstens PI-inspirationsdagar

I oktober är det dags igen för våra uppskattade PI-inspirationsdagar. Denna gång är temat talangoptimering!

Talangoptimering – kopplad till affärsstrategin

 

Talangoptimering är att strategiskt arbeta med människor, kopplat till affärsstrategin, för att nå de mål organisationen satt upp. Det är även ett sätt att tydliggöra och uppmärksamma medarbetarnas och chefernas kritiska roll för att nå resultat.

Under våra inspirationsdagar arbetar vi med praktikfall, diskuterar och delar våra erfarenheter och ser hur Predictive Index kan användas. Vi fokuserar på fyra kritiska faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang och därmed organisationens möjlighet att nyttja medarbetarnas talang;

 

·       Hur individer passar i sin respektive arbetsroll

·       Relationen chef-medarbetare

·       Relationen individ-grupp och gruppens dynamik

·       Organisationskulturen

 

Dessa dagar riktar sig till PI-utbildade såväl som icke PI-utbildade personer, exempelvis chefer och ledare, personer inom HR och kompetensförsörjning med flera.

 

Värd för våra inspirationsdagar

Vi strävar alltid efter att vara ”hemma hos” någon kund, snarare än en konferenslokal, vilket vi hittills alltid lyckats få till. Detta är mycket uppskattat då deltagarna även får lära sig lite mer om ett nytt företag och se hur de har det.

När vi får en värd för en inspirationsdag så är dagen kostnadsfri, förutom deltagarnas egna kostnader för resa/lunch/fika. Om vi inte får en värd, tillkommer kostnad för lokal. Detta är i så fall något vi meddelar i god tid.

Är du och din organisation intresserad av att vara värdar och få tillfälle att presentera er verksamhet? Meddela oss gärna!

 

Dagar och tider

Du anmäler dig till våra inspirationsdagar genom att skicka ett mail via länkarna nedan.

Om länken inte kan fungerar för dig så går det bra att istället skicka ett mail till info@predictio.com

Ringrostig?

Under inspirationsdagarna kommer vi inte gå igenom drivkrafterna, faktorkombinationerna, hur man gör en återkoppling etc. Om du känner dig lite ringrostig kring ”basics” så kontakta oss.

Vi ser fram emot att träffas!

Bästa hälsningar

Predictio-Teamet