PI Get Inspired – vilken kunskap och vilket driv vi mötte!

Michael och Elin träffade omkring 50 av våra kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö till våra PI Get Inspired-dagar. Vilket engagemang, vilken oerhörd kunskap och driv vi möttes av! Helt fantastiskt!

Syftet med höstens Get Inspired-dagar var att just inspirera kring hur den nya plattformen kan användas för att attrahera, rekrytera, engagera och utveckla medarbetare, stärka ledare och arbeta med gruppdynamik. Och självklart gav det även ett tillfälle att nätverka.

Diskussioner och praktikfall

Vi hade många intressanta diskussioner. Vad kan vi göra för att lyfta de 75% av vår arbetskraft som enligt Gallup är oengagerade på jobbet? Varför upplever enligt Svenskt Näringslivs Rekryteringsbarometer så många företagare problem med kandidaters attityd och engagemang?

Vi arbetade med ett praktikfall där vi fick träffa butikschefen Alice Sjöö och hennes medarbetare. Försäljningen skulle ökas och en ny butik lanseras. Hur kunde de nya funktionerna i PI kombinerat med er gemensamma kunskap och erfarenhet användas för att lösa fallet? Här diskuterade vi speciellt hur de olika personernas drivkrafter påverkade deras engagemang, välmående och vilja till förändring.

Större möjligheter med PI – utbilda fler för ökat värde

Under dagen hade vi även stort fokus på den nya plattformen som ger ett väsentligt ökat värde för organisationen. PI är inte bara ett rekryteringsverktyg. För att kunna få ut värdet, rekommenderar vi att ni ser över vilka roller som bör PI-utbildas.

En säljchef som kan arbeta med att engagera och motivera genom PI kommer ha positiv effekt på försäljningen. HR-roller som arbetar mot utveckling av medarbetare ger er möjlighet att behålla medarbetare internt och identifiera potential.

Här hittar ni alla datum för våra PI-utbildningar under 2019. Vi kör utbildningar varje månad, varannan månad i Stockholm och varannan i Malmö.

Det är alltid trevligt att träffa så många av våra kunder och uppleva hur duktiga de är på PI.

Se engagerade och fokuserade deltagare från dagarna nedan.

Predictio-teamet