Fantastiska nyheter! PI certifierad av DNV-GL

Vi på Predictio är stolta över att kunna berätta att PI Behavioral AssessmentTM har blivit certifierade av DNV-GL (Det Norske Veritas) i Sverige och Norge. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).

PI Behavioral Assessment är nu ett av de få utvärderingsinstrument som uppnått denna höga certifieringsgrad i Sverige.

DNV-GL utvärderade tekniska och funktionella aspekter av PI Behavioral Assessment, samt validitet och reliabilitet för användning av instrumentet i Sverige och Norge.

DNV-GL certifieringen säkrar att företag och organisationer som idag använder PI Behavioral Assessment, kan lita på att de använder sig av ett utvärderingsinstrument som uppfyller de hårda krav uppställda av psykologiexperter inom EFPA.

Denna DNV-GL certifiering och den nya och kraftfulla PI-plattform som lanseras på svenska till årsskiftet, stärker Predictios konkurrenskraft ytterligare på marknaden. Våra kunder, deras medarbetare, chefer och kandidater vet därför att PI Behavioral Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt.

Läs hela press releasen här