Utveckla din säljorganisation med PI Behavior och PI’s säljmetodik CFS

Du kanske inte vet att Predictio under många år med stor framgång har erbjudit the Predictive Index säljutbildning CFS (Customer Focused Selling) och säljtestet SSAT (Selling Skills Assessment) till flera av våra kunder.

Tre olika utvärderingar ger en kraftfull kombination:

  • PI Behavioral Assessment: Förståelsen av säljarnas drivkrafter, motivationsfaktorer och behov
  • PI Cognitive Assessment: Förståelsen av säljarnas inlärnings- och anpassningsförmåga
  • Selling Skills Assessment:  Förståelsen av säljarnas tekniska säljkompetens i 5 strukturerade säljsteg

Säljorganisationen och ledningen kan kartlägga hur ni kan öka både kompetens, motivation och säljresultat både på individ och gruppnivå.

Via SSAT-testet, mäts säljarnas säljkunskap och visar vilka delar i säljprocessen varje säljare, säljteam och hela säljorganisationen bör utveckla.

CFS-utbildningen fokuserar på att lära ut en konsultativ säljprocess som sätter kundens behov först. Vi använder ett lösningsbaserat tillvägagångssätt, där säljaren lär sig att aktivt arbetar med köparen för att lösa utmaningar baserat på ömsesidigt förtroende och dialog.

CFS-utbildningen ger er organisation stora konkurrenskraftiga fördelar genom ett strukturerat och universellt säljspråk. Ni kan implementera och utveckla säljkompetensen löpande både på individ, team, land och organisationsnivå.

Fördelarna med CFS-utbildningen är flera:

  • Säljcheferna har bättre koll på sina säljteams
  • Effektivare säljledningsprocess
  • Mer effektivt och produktivt användande av tid
  • Högre kvalitet på säljmöten
  • Bättre differentiering mot konkurrenter
  • Ökat antal återkommande och rekommenderande kunder
  • Ökad säljvolym

Michael och Patrik kommer att ge er en introduktion till CFS och SSAT samt gå igenom ett case där PI BA används tillsammans med säljverktygen.

Hoppas att du tycker det låter spännande och vill delta tillsammans med din(a) säljchef(er).

Online-mötet hålls torsdag 11 oktober.  Anmäl er här.