Hur står det till med engagemanget?

 Exakt hur viktigt är det att skapa engagemang på arbetsplatsen? Vad spelar våra relationer för roll och hur kan du på ett objektivt sätt analysera relationer och gruppdynamik i din organisation? Här lyfter vi fram intressanta fakta, inspirerande tankar och konkreta tips och tricks.

 

Engagemang leder till ökad vinst

Den amerikanske nationalekonomen, författaren och Nobelpristagaren Milton Friedman, skrev i en nu klassisk artikel i New York Times 1970, att företagens verkliga sociala ansvar är att öka sina vinster. ”The social responsibility of business is to increase its profits”. Detta har sedan kommit att omformuleras till “the business of business is business”.

Men, hur ska vi gå tillväga för att nå högre vinster och skapa mer ”business”?

Detta är något som Gallup har analyserat. De har funnit att engagerade medarbetare bidrar till förbättrade kundrelationer och 20% ökad försäljning. De fann att det var sättet som engagerade medarbetare betedde sig på, mot kollegor och kunder, som var nyckeln. Enligt Gallups beräkningar kan engagerade medarbetare bidra till 21% ökad vinst.

Relationer avgörande

Alexander Kjerulf, har skrivit boken ”Happy Hour is 9 to 5 – How to Love Your Job”, där han pekar på relationer som en viktig del för att skapa arbetsglädje och engagemang. På ett humoristiskt och inspirerande sätt berättar han om arbetsglädje i en video på Huffington Post där han deklarerar att detta inte är någon ”rocket science”. En organisation där medarbetare har goda relationer till varandra mår bra viket leder till upplevd lycka. Lyckliga medarbetare leder i sin tur till nöjda kunder som genererar större vinst.

Att relationer är avgörande bekräftas även i en undersökning av Academic Work. Där uppgav 33 procent av 11 000 tillfrågade att relationen till chefen och kollegorna är avgörande för om man stannar på en arbetsplats eller ej. Detta ska jämföras med att endast 2 procent av de tillfrågade ansåg att bra förmåner avgör.

Hur kan du öka engagemanget?

Relationer är alltså avgörande för att skapa engagemang. Hur kan du då konkret arbeta med att öka engagemanget i din organisation?

Många av våra kunder använder gruppanalyser i Predictive Index som utgångspunkt. Gruppanalyser mäter och jämför medarbetares drivkrafter och beteenden och utgör ett objektivt sätt analysera relationer och gruppdynamik.

Diskussionsfrågor utarbetas i relation till analysen för att belysa orsaken till att relationerna och dynamiken i gruppen är som de är och, medvetandegöra gruppen på hur de ska nyttja varandras styrkor och hantera eventuella samarbetssvårigheter. Vid ett upplägg likt detta låter ”aha-upplevelserna” inte vänta på sig, är vår erfarenhet.

Vill du veta mer om hur du kan mäta och analysera relationer och gruppdynamik i din organisation, kontakta oss! Vill du dela med dig av dina tips på hur ni i er organisation arbetar med relation och engagemang, hör av dig och berätta!