Hur ska ni bäst interagera med mig?

Vad föredrar jag, att leda eller att samarbeta? Att tänka före jag talar eller att använda mina kollegor som bollplank? Alla som gör en PI-utvärdering får även en rapport som heter Min Profil. Den ger en snabb överblicksbild om individens preferenser när det gäller att interagera och samspela med sin omgivning. Viktig information för en fungerande gruppdynamik!

Läs mer på Catalyst, kunskapsbanken för alla PI-certifierade!