Finns det profiler som lämpar sig extra bra för sälj?

På Predictio säger vi alltid att ”all patterns are beautiful”. Alla har styrkor som vi kan använda till vår fördel. Vad en PI-profil ger, är en möjlighet att identifiera dessa styrkor och visa på hur vi bäst nyttjar dem. Med detta sagt, finns det profiler som lämpar sig extra bra för försäljning? Ja.

Läs mer om dessa fem profiler här