Självinsikt förändrar ledarbeteende

”Ledare är omedvetna om hur de agerar och svävar i ovisshet om vilka chefsbeteenden som ger effekt”, säger Simon Elvnäs vid KTH till tidningen Personal och Ledarskap. 2010 startade han och en forskargrupp sina studier för att ta reda på vad det är som cheferna egentligen gör, hur det uppfattas av medarbetarna och påverkar dem.

Vi på Predictio ser gång på gång hur självinsikt bidrar till ett förändrat beteende. Nedan ger vi, kopplat till Elvnäs forskning, inspiration och praktiska tips i ditt arbete med att använda Predictive Index för att öka ledarnas självinsikt om de drivkrafter och behov som ligger till grund för beteendet.

 

Vad gör ledare, egentligen?

Elvnäs och forskargruppen filmar ledare i deras faktiska verksamhet och kodar materialet utifrån sju beteendekategorier. De sju övergripande beteendekategorierna som används i kodningen är:

  • Ge återkoppling på det medarbetarna gjort.
  • Samla in information om någons arbetsprestation och utförande.
  • Ge instruktioner kring det som ska göras.
  • Berätta om egen prestation.
  • Prata generellt om arbetet, diskutera och reflektera.
  • Prata om saker som inte har med arbetet att göra.
  • Vara tyst.

 

2% av tiden till återkoppling

De första resultaten kom 2013 och visade att ledarnas självinsikt var låg. De betedde sig inte alls så som de själva trodde att de gjorde. De uppskattade att de ägnade 40% av sin tid åt återkoppling, men bildbevisen klargjorde att det inte var mer än 0–2%. Under det kommande året kommer fler vetenskapliga artiklar att publiceras och forskningsprojektet beräknas vara klart 2018.

Den retoriska frågan vi på Predictio ställer oss är om denna tidfördelning har en positiv eller negativ effekt på medarbetarnas motivation, engagemang och som en följd hennes arbetsprestation…

 

Självinsikt spelar viktig roll

Det vi fann extra intressant var att självinsikt visade sig spela en viktig roll. Simon Elvnäs gav regelbundet under studiens gång återkoppling till ledarna om deras beteende. Genom att öka självinsikten kring deras beteende skedde förändringar relativt snabbt, berättar han för Personal och Ledarskap.

 

Gyllene regeln gäller inte för ledare

Just en god självinsikt ser vi som grundläggande i ledarskapet. I våra ledarskapsutbildningar hamrar vi in budskapet att för ledaren gäller inte den gyllene regeln ”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”. Du måste leda människor utifrån deras drivkrafter, behov och beteende.

 

Verktyg för ökad självinsikt och mer produktivt team

Vårt verktyg PI Behavioral Assessment hjälper ledaren nå djupare självinsikt och förstå de egna drivkrafterna och sätter dem i relation till medarbetarnas drivkrafter, behov och beteenden. Verktyget hjälper ledaren på ett mycket enkelt sätt att anpassa sitt ledarskap efter individer och grupper vilket skapar ett mer välmående och produktivt team.

Nedan kommer tre enkla tips på hur du kan använda funktionaliteten i PI Behavioral Assessment för att öka ledarens självinsikt och skapa produktiva team. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du använder funktionaliteten.

  • Personlig Utveckling: Denna guide ger, baserat på personens PI-profil, exempel på styrkor och utvecklingsområden. Använd som diskussionsunderlag. Låt ledaren även läsa guiderna för sina medarbetare och reflektera kring medarbetarens potential.
  • Gruppanalys: Gör en gruppanalys baserat på ledarens och medarbetarnas PI-profiler. Detta ökar ledarens medvetenhet kring hur hon ska anpassa sitt ledarskap i förhållande till teamet.
  • Kravprofil: Ha kravprofiler för samtliga ledarroller inom organisationen. Koppla ihop ledarens PI-profil med kravprofilen och få en fit-gap-analys som visar hur väl ledarens beteende matchar de krav ni ställer på rollen. Använd den tillhörande coachningsguiden för att ytterligare stärka och medvetandegöra personen.

 

Är du inte redan PI Behavioral Assessment kund idag – kan du prova personlighetstestet här