Effektiva möten baserat på deltagarnas behov

Möten tar upp mycket av vår tid. Hur får vi mest ut av dem? På Catalyst hittar du en riktigt effektiv liten guide baserat på de fyra faktorerna A, B, C och D. Du får tips på hur du driver mötet baserat på deltagarnas behov. Exempelvis behöver en deltagare med högt A förstå syftet och se helhetsbilden medan en med lågt A har ett behov av att samarbeta.

Läs mer på Catalyst, kunskapsbanken för alla PI-certifierade!