Hur väl passar kandidaten – använd vår fit-gapanalys

Har du upptäckt Intervjuguiden? Så fort du kopplar en kandidats PI-mönster till din kravprofil i PI-systemet, genereras automatiskt en fit-gapanalys baserat på kandidatens PI-mönster. Denna kallas för Intervjuguide och ger förslag på undersökande frågor du kan använda i intervjun.

Läs mer på Catalyst, kunskapsbanken för alla PI-certifierade!