Ge dina medarbetare konkreta tips för personlig utveckling

Att på ett kort, koncist men ändå konkret sätt ge medarbetare, chefer men även kandidater tips gällande deras personliga utveckling är nu enklare än någonsin. Alla som gör en PI-utvärdering får även en rapport som heter Personlig Utveckling som påvisar styrkor och utvecklingspotential och ger individen enkla självcoachningstips.

Läs mer på Catalyst, kunskapsbanken för alla PI-certifierade!